Registreeru

eesti keel

 Kursused 2018 - 2019 õppeaastal

HInnad käibemaksuga.

Algtase          A1/A2        al 8 osalejat           46t        280 €

Algajad (A1/A2)
Kursuse sisu: kursuslane õpib kasutama igapäevaseid eestikeelsed väljendeid, suudab suhelda lihtsas keeles, saab aru üldise sisuga tekstidest (reklaamid, tööpakkumised, menüüd, isiklikud kirjad), mõistab aeglast ja selget kõnet, omandab igapäevase sõnavara baasgrammatika edasiõppimiseks, suudab täita formulare ja ankeete, mis on vajalikud töökohale kandideerimiseks.

Õpperühmad avatakse vastavalt huviliste registreerumisele.

Kursuste ajad kokkuleppel rühmaga.

Eesti keele individuaaltunnid välismaalastele.
Rühmas 1- 3 osalejat.
Maht ja kursuse sisu kokkuleppel.
Üldkeele kursused:
1 akad t (45 min) hinnad: 1 osaleja - 26 €, 2 osalejat - 15 € in., 3 osalejat - 11 € in.
Erialakeele kursused (olenevalt üld-ja ametikeele proportsioonist):
1 akad tund - 1 osaleja - 28-30€, 2 osalejat - 16-17€ in., 3 osalejat - 12-13€ in.
Firmasisene koolitus kokkuleppel, individuaaltunni hind al. 26 eurot + km

 

 
Merle Keeltekool OÜ
Tallinna 19/21 · Viljandi · tel 4354123, 53400305 · info@merlekeeltekool.ee